Πώς συνδέονται οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας με αυτές της Τουρκίας