Προσομοίωση σαρωτικών πληγμάτων κατά Τουρκίας από Rafale, Mirage & F-16