Ρωσία: “Θα εκδικηθούμε για τις ασκήσεις στον Εύξεινο Πόντο”