Σφοδρές αντιδράσεις στις λαϊκές αγορές για το νομοσχέδιο