Σήμα κινδύνου από Γ. Ελεγκτή για τα κρατικά νοσηλευτήρια