Σκληραγωγημένα νήπια στη Σιβηρία: Σε αυτό το σχολείο η μέρα ξεκινά με έναν κουβά με παγωμένο νερό