Στη δημοσιότητα η κατάθεση Γ. Ελεγκτή στην Ερευνητική για Πολιτογραφήσεις