Στο κόκκινο ο δήμος Ρεθύμνου ανησυχία για την επιδημία