Στο νοσοκομείο άνδρας που έπεσε από ύψους τεσσάρων μέτρων