Τα κρίσιμα σημεία της έρευνας για φόρους που δεν εισπράχθηκαν από διαβατήρια