Τέλος του έτους η ολοκλήρωση του έργου στο 12ο Δημοτικό σχολείο