Θεοδωρίδου για μεταλλάξεις: Ισχυρή προστασία από τα εμβόλια