Θεσσαλονίκη: Συστάσεις για αυστηρή τήρηση των μέτρων ΕΡΤ 04/02/2021