Τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης