Την ύπαρξη πέραν των 30 μεταλλάξεων στην Κύπρο έδειξε έρευνα