Το άσπρο-μαύρο έκανε ο Δημήτρης Οικονόμου για το κλείσιμο της εθνικής οδού.