Τον Μάρτιο το εμβόλιο της Johnson & Johnson στην Καβάλα