Βενιζί: Ένα γαλλικό χωριό-σημείο αναφοράς για την ενεργειακή μετάβαση…