Βολιβία:Με ειδικές στολές επιστρέφουν οι μαθητές στην τάξη …