Ξεπουλιούνται αρχαιότητες από τα κατεχόμενα στο e-bay