16 χώρες της ΕΕ αναστέλλουν τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca…