Αυστηρό μήνυμα Προέδρου της Δημοκρατίας προς τους Λεμεσιανούς