Αυξήθηκαν οι καταγγελίες πολιτών και υποστατικών για παραβίαση μέτρων