Αλάξανδρος Δεσποτόπουλος, Περιλαμβάνει πολλά πράγματα που θέλαμε η έκθεση Μπορέλ