Αλέξανδρος Μαλλιάς, Έχουν ανατραπεί πλήρως οι συμμαχίες στην περιοχή με υπαιτιότητα της Τουρκίας