Άλλοι θα περάσουν την Καθαρά Δευτέρα σε κάμπους και άλλοι στο σπίτι