Άμεσες απαντήσεις για την Νυμφαία ζητούν οι φορείς