| Ανακοινώσεις από Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Εργασίας