Ανακοινώσεις για την επαναλειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης τις επομένες ημέρες