Αναλαμβάνουν δικηγόροι για τα υποχρεωτικά rapid test σε μαθητές