Αναίτια προσαγωγή και επίθεση σε κοπέλα που βιντεοσκοπεί από την ομάδα ΔΡΑΣΗ