Άγγελος Συρίγος, Γιώργος Φίλης, Οι πολιτικές Ερνογάν, η στάση της Δύσης και η αναβάθμιση της Ελλάδας