Άγγελος Συρίγος, Βras de Fer Γαλλίας Γερμανίας για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής