Αντιδρά ο ΠΑΣΙΚΑ στο υγειονομικό πρωτόκολλο για τους χώρους εστίασης