Αντιδράσεις για την απόφαση δικαστηρίου για τα ασφαλτικά