Αντιδρούν οι φαρμακοποιοί για τα self-tests | Άλλη πρόταση καταθέσαμε άλλη έγινε αποδεκτή