Αποτελεσματικότερος Υπουργός της Κυβέρνησης ο Νίκος Παναγιωτόπουλος