Άξονας Αρμενίας-Ελλάδας-Κύπρου σε ευθεία αντιπαράθεση με Τούρκους-Αζέρους & Πακιστανούς