Χαμηλότερες χρεώσεις στα ανταποδοτικά τέλη ζητάνε οι επιχειρηματίες της Καβάλας