Χαράλαμπος Διονυσίου και Θέμης Πολυβίου στο Μεσημέρι και Κάτι