Χάρης Αρμεύτης για συμπτώματα Covid και τη διαδικασία που ακολουθούμε