Χάρης εναντίον όλων–Αντιδράσεις για τη συνέντευξη του τέως ΥΠΟΙΚ στο ΣΙΓΜΑ