Χωρίς μαθητικές παρελάσεις η 25η Μαρτίου | Τηλεοπτικά η στρατιωτική