“Χτυπήσαμε τα βράχια στην ακτή…έχασα τον γιο μου από τα χέρια μου”