Δάτο | Αστοχία σε εργασίες προκάλεσε ζημιά στον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑΚ