Δεν επεκτείνεται το ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου μετά τις αντιδράσεις φορέων κατοίκων