Διαγραφές και «κόκκινα» δάνεια ΠΕΠ στον Συνεργατισμό