Διαμαρτυρία ιερέα για εργασίες πέριξ της μικρής εκκλησίας στην Ρέμβη