Διχάζει τους Ελβετούς η απαγόρευση του καλύμματος προσώπου…