Διευκρινίσεις για τα πρωτόκολλα και τους ελέγχους σε χώρους εστίασης